fbpx
ผลการค้นหาของคุณ

เลือกชั้นคอนโดมิเนียมอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ยและหลักสถาปัตย์ฯ

โพสต์โดย PropPular November 11, 2016
| 0
สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างแรกในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมได้แก่การเลือก “ชั้น” ของคอนโดมิเนียมนั้นๆ โดยสำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยและหลักทางสถาปัยกรรมนั้น
[read more=”อ่านต่อ” read less=”ย่อกลับ”]
ทั้งซินแสและสถาปนิกต่างก็ให้ความสำคัญในการเลือกชั้นของคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมาก หากเราสามารถเลือกชั้นของคอนโดมิเนียมที่ดีได้นั้น ก็ทำให้ห้องของเรามีสิทธิที่จะเป็นห้องที่มีฮวงจุ้ยที่ดีได้มาก หลักการเลือกชั้นของคอนโดมิเนียมสำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ (Landform Feng Shui Thoery) โดยยังไม่คำนึงถึงศาสตร์ในเชิงองศาทิศทาง (Compass Feng Shui Threory) เพราะศาสตร์ทางด้านชัยภูมินั้นมีความสอดคล้องกับหลักการทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก โดยสิ่งที่เราใช้พิจารณาจะมีดังต่อไปนี้
1. ให้เลือกชั้นที่มั่นใจว่าไม่โดนอาคารอื่นๆมาบดบังลม เนื่องจากหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของการบริหารพลังงานจากกระแสอากาศหรือกระแสลม ดังนั้นหากเราอยู่คอนโดมิเนียมในชั้นที่มีอาคารข้างเคียงบดบังและเมื่อยืนที่หน้าปากประตูระเบียงหรือหน้าต่างบานที่ติดอยู่กับผนังด้านนอกของอาคารแล้ว ปรากฎว่าไม่มีกระแสลมธรรมชาติพัดผ่าน ก็จะจัดว่าห้องของเรานั้นมีฮวงจุ้ยที่ไม่ดี ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าห้องของเราสามารถรับลมได้ ก็ขอให้เลือกชั้นที่สูงกว่าอาคารอื่นๆ จะไม้โดนอาคารอื่นๆมาบังกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้าห้องเราได้
อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นที่ต้องเลือกชั้นที่อยู่ต่ำกว่าอาคารข้างเคียง ก็ขอให้มีระยะห่างระหว่างอาคารของเราและอาคารข้างเคียงอยู่พอสมควร เพื่อให้กระแสลมยังมีโอกาสพัดผ่านเข้ามาได้บ้าง ก็ยังนับว่ามีโอกาสที่จะมีฮวงจุ้ยที่ดี
 
2. ให้เลือกชั้นที่สูงกว่าทางยกระดับ ทางด่วน แนวรถไฟฟ้า เนื่องจากสิ่งก่อสร้างดังกล่าวนั้นถือว่ามีการจ่ายกระแสออกมาอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สภาพของห้องเรานั้นรับกับกระแสตลอดเวลาจนมีความเป็นหยางมากเกินไป ไม่เหมาะกับการพักผ่อนหรืออยู่อาศัย นอกจากนี้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่จะบังกระแสลมจากธรรมชาติไม่ให้พัดผ่านเข้ามาที่ห้องของเราได้สะดวกด้วย หรือถ้ามองในอีกด้านหนึ่งสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นที่มาของมลภาวะที่ไม่ดีทางอากาศและเสียง หากเราอยู่อาศัยในห้องของคอนโดมิเนียมที่อยู่บนชั้นที่ยังไม่พ้น แนวทางยกระดับ ทางด่วน แนวรถไฟฟ้า ก็จะส่งผลไม่ดีเกี่ยวกับสุขภาพได้เช่นเดียวกัน
3. ให้เลือกชั้นที่สูงกว่าโรงพยาบาลหรือวัด หากคอนโดมิเนียมของท่านอยู่ติดกับสถานที่ดังกล่าว เพราะโรงพยาบาลและวัดนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตอยู่เป็นจำนวนมาก จึงถือว่าเป็นสถาที่ที่มีความเป็นหยินมาก โดยเฉพาะหากคอนโดมิเนียมของเรามีผู้สูงอายูที่ร่างกายมีความเป็นหยินค่อนข้างมากอยู่ด้วย จะยิ่งมีโอกาสทำให้ผู้สูงอายุรับพลังงานที่เป็นหยินมากขึ้นไปอีก ทำให้มีผลไม่ดีเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพ
หากท่านสามารถเลือกชั้นที่สูงกว่าได้แม้ว่าคอนโดมิเนียมของท่านจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหรือวัดก็ไม่ถือว่ามีฮวงจุ้ยที่ไม่ดี เพราะโอกาสที่กระแสลมจะพัดตีสูงขึ้นนั้นเป็นไปได้ยาก แต่หากจำเป็นต้องเลือกชั้นที่ต่ำกว่าสถานที่ดังกล่าว ท่านจำเป็นต้องได้รับการปรับแก้ฮวงจุ้ย
4. หากจำเป็นต้องเลือกห้องที่ค่อนข้างต่ำ ต้องหาจุดที่จ่ายกระแสชดเชยได้ เช่น เป็นห้องที่อยู่ระหว่างแนวอาคารด้านตรงข้ามทำให้เกิดลักษณะช่องลมพัดผ่านเข้ามาที่ห้องของท่าน หรืออยู่ใกล้กับโถงลิฟท์ ที่จะได้กระแสอากาศจากกลุ่มคนที่ออกมาจากลิฟท์โดยสาร แต่อาจจะต้องชดเชยกับเสียงรบกวนที่มีมากขึ้นไปด้วยครับ หรือ การตั้งน้ำพุ น้ำล้น น้ำตก ตู้ปลา เพื่อชดเชยกระแสลมที่ได้ลดน้อยลง เนื่องจากเลือกคอนโดมิเนียมที่อยู่ชั้นไม่สูง จะไม่ค่อยมีกระแสลมธรรมชาติพัดผ่าน
อย่างไรก็ตามการเลือกชั้นคอนโดมิเนียมนั้นก็ยังจำเป็นต้องได้รับการประเมินควบคู่ไปกับการเลือกตำแหน่งห้องในชั้นนั้นๆ เช่นเดียวกันเพราะคอนโดมิเนียมที่หันทิศทางต่างๆกัน ก็จะส่งผลดีและร้ายต่างกัน แม้ว่าจะอยู่บนชั้นเดียวกัน ดังนั้นหากต้องการเลือกคอนโดมิเนียมที่มีฮวงจุ้ยที่ดีทั้งในภาพรวมและยังเหมาะสมกับดวงชะตาของสมาชิกในครอบครัวทุกคน จำเป็นต้องได้รับการประเมินจากซินแสที่มีประสบการณ์ด้วยอีกทางหนึ่ง
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก Master Tawan Lekhapat[/read]

รายการเปรียบเทียบ